Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Shuum Hotel Agnieszka Trafas realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020.

Cel projektu:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz w bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi epidemią COVID‑19.

Wartość projektu:

262.143,99 PLN

Planowane efekty:

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące.

Wkład Funduszy Europejskich:

100%